Vesti

znak pitanja
znak pitanja
znak pitanja

Zahtevi za odbranu Zakona

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je na proleće predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pokazuje nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija.

Od građana se očekuje da plaćaju i da ne pitaju kako se troši njihov novac.

Ovaj Zakon omogućio je da saznamo mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti.

Ne dozvolimo da državni organi, lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove budu oslobođene od odgovornosti pred nama – građanima!

Šta mora da se promeni u Nacrtu zakona kako nam ne bi bilo ugroženo ovo pravo - pogledajte ovde

Zahtevi za izbor Poverenika

Mi građanke i građani Srbije pozivamo vas, poslanike u Narodnoj Skupštini, članove Odbora za kulturu i informisanje da što pre pokrenete proces izbora novog Poverenika. Želim da obezbedite da proces izbora Poverenika bude javan. Želim Poverenika koji ima lični integritet neophodan za kontrolu i nadzor rada državnih organa. Želim Poverenika izabranog u skladu sa kriterijumima koji garantuju da Poverenik neće biti povezan sa političkim strankama, da nije kršio zakon, profesionalne standarde i pravila struke.

Želim Poverenika koji ima neposredno radno iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja. Ovakvim procesom ćete pokazati da su za vas vladavina prava i demokratski principi okvir u kome donosite odluke.

Ako se slažeš sa zahtevima, pridruži se akciji!

Pridružite nam se u odbrani prava javnosti da zna.

 

Ukoliko želite da dobijate informacije o budućim aktivnostima u kampanji, ostavite nam svoju email adresu. Video

Saznali smo

Akcije