Ko je Rukoljub?

Rukoljub je virtuelni lik koji se bavi pojavama sa vrlo opipljivim posledicama. Da li neko zloupotrebljava Vaše lične podatke? Koliko su dostupne informacije od značaja za sve nas? Da li kontrolna tela rade u interesu građana ili neke interesne grupe?

Lik Rukoljuba je nastao u okviru kampanje za slobodan pristup informacijama koju sprovodi Crta. Cilj kampanje je da kroz lik Rukoljuba na satiričan način kontinuirano skrećemo pažnju na slučajeve ugrožavanja prava javnosti da zna. Verujemo da samo dobro informisani građani i građanke mogu da
učestvuju u životu zajednice.

Rukoljubove savete za uspeh u zemlji u kojoj su mnoge norme okrenute naglavačke možete pratiti na društvenim mrežama:

https://www.facebook.com/rukoljub/
https://www.instagram.com/_rukoljub_/
https://twitter.com/poslusnik