Navigation

Pismo Narodnoj skupštini je poslalo gradjana

Pridruži se!

Ja, iz vas pozivam, kao moje predstavnike u Narodnoj skupštini i članove Odbora za kulturu i informisanje, da što pre pokrenete proces izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Želim da obezbedite da proces izbora poverenika bude javan. Želim poverenika koji ima integritet neophodan za kontrolu i nadzor rada državnih organa. Želim poverenika izabranog u skladu sa kriterijumima koji garantuju da neće biti povezan sa političkim strankama, da nije kršio zakon, profesionalne standarde i pravila struke. Želim poverenika koji ima neposredno radno iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja. Ovakvim procesom ćete pokazati da su za vas vladavina prava i demokratski principi okvir u kome donosite odluke.

Moj doprinos transparentnom i odgovornom procesu izbora novog poverenika je detaljna lista uslova koja se nalazi na https://www.srbijadoinformacija.rs/poverenik.

S poštovanjem,

Email:

Potvrda Emaila: