Beograđani zahtevaju od MUP-a informacije u vezi sa video nadzorom

Na uličnoj akciji „Imamo pravo da znamo: Gde nas sve nadziru?“, Beograđani su uputili MUP-u više od 200 zahteva, pitajući: koje lokacije su pokrivene sistemom za prepoznavanje identiteta, koliko je finansijskih sredstava izdvojeno za opremu video nadzora i na koji način se nadzor pokazao svrsishodnim. Akciju je organizovala Crta u okviru kampanje „Srbija do informacija“.

Građani i građanke Beograda imali su priliku da zatraže informacije od Ministarstva unutrašnjih poslova, da li je uvođenjem sistema automatskog prepoznavanja identiteta ugrožena njihova privatnost.

Prema objavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u naredne dve godine planirano je postavljanje video nadzora za prepoznavanje identiteta u vidu 1000 kamera na 800 lokacija širom Beograda, a kamere će koristiti tehnologiju kompanije Huawei. Za sada je u prvoj fazi projekta instalirano 100 video kamera visoke definicije na više od 60 ključnih lokacija.

„U okviru kampanje  „Srbija do informacija“  ističemo važnost Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i podstičemo građane da svesno koriste svoje pravo da znaju i zahtevaju informacije u vezi sa radom organa vlasti. Današnja ulična akcija predstavlja priliku da Beograđani dobiju odgovore o postavljenom video nazdoru u svom gradu, koji sadrži sistem prepoznavanja identiteta. Za sada ne znamo koliko je koštao sistem, gde su sve postavljene kamere niti šta se dalje dešava sa video materijalom.  Javnost ima pravo da zna kojim se aktima reguliše svrha i način prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, kao i koje su predviđene mere za sprečavanje zloupotrebe tih podataka, prikupljenih putem video kamera. Ukoliko MUP ne odgovori, zatražićemo podršku Poverenika za informacije od javnog značaja“, izjavila je Ivana Markulić iz Crte.

Slične aktivnosti u okviru kampanje  „Srbija do informacija“,  organizovane su do sada i u Valjevu, Kragujevcu, Užicu, Somboru, Prijepolju, Smederevu i drugim gradovima širom Srbije.