Niste sigurni kojem organu javne vlasti želite da podnesete zahtev?

Ponekad može biti teško razumeti strukturu organa javne vlasti u Srbiji i shodno tome nije lako saznati ko poseduje informacije koje su vama potrebne. Upravo zbog toga mi koristimo Katalog organa javne vlasti koji je izradio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U okviru Kataloga popisano je preko 11.000 organa javne vlasti u Srbiji koji su dužni da vam odgovore na vaš zahtev. Ne zabrinjavajte se ukoliko vaš zahtev dođe do neodgovarajućeg organa javne vlasti. Ukoliko se to ipak dogodi organ javne vlasti će proslediti vaš zahtev službi Poverenika koja će vas uputiti na pravi organ javne vlasti.

Ukoliko imate problema sa pronalaženjem organa javne vlasti kao i ukoliko niste sigurni koji organ javne vlasti može imati informaciju koju vi tražite možete nam pisati na e-mail adresu [email protected]

Pre nego što pošaljete zahtev pogledajte nekoliko saveta u nastavku jer možda se baš vaš zahtev nalazi na sajtu:

Pretražite stranicu sa zahtevima (pitanjima) tako što ćete u okviru polja za pretragu uneti naziv organa ili informaciju koju želite da saznate

Polje za pretragu vam omogućava i da pretražujete određene grupe ili kategorije informacija iz različitih vrsta podataka (npr. možete ukucati oblast finansija ili saobraćaja kao posebne oblasti i videćete izlistane sve podnete zahteve i dobijene odgovore koji se odnose na datu vrstu ili kategoriju informacija)

Osim toga u okviru polja za pretragu možete da pretražujete tačan naziv organa kome ste hteli da pošaljete vaš zahtev, kao i određene geografske odrednice (npr. Ministarstvo unutrašnjih poslova ili Beograd, Vračar itd.)

 

Kako se šalje zahtev za pristup informacijama od javnog značaja putem stranice slanje FOI zahteva

Kada pronađete organ javne vlasti kome želite da pošaljete vaš zahtev koristite polje Slanje FOI zahteva. Klikom na pomenuto polje videćete prikaz u kome je potrebno prvo da unesete početna slova organa javne vlasti ili celokupan naziv organa javne vlasti kome želite da pošaljete vaš zahtev. Nakon toga neophodno je da izaberete jednu od ponuđenih opcija koje vam omogućavaju da saznate da li organ javne vlasti samo poseduje traženu informaciju, da li želite da izvršite uvid u traženu informaciju ili da li želite kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju. Ukoliko želite da dobijete kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju pojaviće se dodatno polje u kome je neophodno da unesete vašu adresu za prijem pošte ili e mail adresu.

U sledećem koraku neophodno je da što preciznije opišete informaciju koju tražite kao i da pružite druge podatke koje će organu javne vlasti olakšati traženje vaše informacije. Na kraju neophodno je da preuzmete vaš popunjeni zahtev pritiskom na dugme preuzmi zahtev. Preuzimanjem vašeg zahteva stičete mogućnost da ga pošaljete organu javne vlasti putem pošte ili elektronski putem vašeg e mail-a. U poslednjem koraku potrebno je da popunite vaše ime i prezime, adresu kao i da svojeručno potpišite popunjeni zahtev.

Ispravno popunjeni zahtev možete poslati organu javne vlasti poštom na adresu koja je navedena u preuzetom zahtevu. Osim toga ukoliko posedujte kvalifikovani elektronski potpis vaš zahtev možete poslati i elektronskim putem, na e mail adresu organa javne vlasti.

Ukoliko imate problema sa popunjavanjem vašeg zahteva možete nam pisati na e-mail adresu [email protected]

Molimo vas da svojim zahtevom obuhvatite samo ono što je potrebno kako bi organ javne vlasti sa lakoćom prepoznako kakvu informaciju vi tražite. Ljubazno vas molimo da vašim zahtevom ne tražite sledeće

  • pojašnjenja, obrazloženja, tumačenja, potvrđivanje ili demantovanje navoda

  • izjave koje mogu narušiti nečiji ugled ili koje vređaju druge

Koliko brzo ću dobiti odgovor?

Na osnovu Zakona organ javne vlasti vam mora odgovoriti na vaš zahtev najkasnije u roku od 15 dana od prijema vašeg zahteva.

U izuzetnim slučajevima organ javne vlasti vas može obavestiti da iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da vam odgovori u roku od 15 dana od prijema vašeg zahteva. U tom slučaju organ javne vlasti vas mora obavestiti u roku od 7 dana od prijema vašeg zahteva da će vam odgovoriti najaksnije u roku od 40 dana od prijema vašeg zahteva.

U slučaju da vaš zahtev nije dovoljno uredan ili nije potpun organ javne vlasti će vas obavestiti da uredite ili ispravite vaš zahtev u roku od 15 dana od prijema uputstva o dopuni.

Ukoliko imate problema sa popunjavanjem vašeg zahteva možete nam pisati na e-mail adresu [email protected]