Koraci:

 

  1. Popunite formu za zvaničan Zahtev za informacije od javnog značaja,
  2. Nakon popunjavanja, Zahtev možete preuzeti kao PDF dokument,
  3. Nakon preuzimanja, potrebno je da dokument odštampate, potpišete i pošaljete na adresu organa kome šaljete zahtev, koju ćete moći da vidite u vrhu svog preuzetog zahteva.

Kako se šalje:

 

  • Zahtev možete predate lično, u prostorijama organa kome upućujete zahtev.
  • Ukoliko zahtev šaljete poštom, popunite potvrdu o slanju pošiljke i sačuvajte jer će vam ona poslužiti kao dokaz o slanju zahteva ukoliko vam u roku od 15 dana organ ne odgovori i odlučite da se žalite Povereniku;
  • Zahtev možete poslati i e-mailom na adresu organa kome šaljete zahtev, ali u slučaju da zahtev ne potpišete elektronskim potpisom, postoji mogućnost da organ odbije da postupa po vašem zahtevu. Iz tog razloga, preporučujemo da zahtev predate lično ili da ga pošaljete poštom.

Pošaljite zahtev

( do sada preuzeto: 7 )

Izaberite pitanje na koje želite odgovor od nadleženih institucija (izaberite jedno pitanje)

 

Nakon popunjavanja Zahteva isti možete preuzeti kao PDF dokument. Nakon preuzimanja dokumenta možete ga odštampati ili sačuvati na vaš računar.

Preuzmite zahtev kao PDF

          

naziv i sedište organa kome se zahtev upućuje

Z  A  H  T  E  V

za pristup informaciji od javnog značaja

Na osnovu člana 15. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja od gore navedenog organa zahtevam:

Ovaj zahtev se odnosi na sledeće informacije:

 

  

U


dana 23.07.2024 godine 

 

Tražilac informacije/Ime i prezime


    

adresa


    

drugi podaci za kontakt


    

email


____________________________________

Potpis