Na kafi sa Deda Mrazom Novosađani razgovarali o pravu javnosti da zna

U okviru kampanje “Srbija do informacija”  Novi Sad  je danas ugostio Deda Mraza.  Građani Novog Sada su preko Deda Mraza poslali pisma u kojima su tražili određene informacije od javnog značaja od državnih organa.

U razgovoru sa Novosađanima, došlo se do zaključka da su im mnoge informacije o radu institucija vlasti nedostupne. Istakli su dugoročni problem uništavanja zelenih površina i nedostatak informacija o arhitektonskom preuređenju grada bez konsultacije sa građanima. Takođe, naglasili su i netrasnparentnost rada mesnih zajednica u vidu donošenja razčičitih odluka koje se odražavaju na život svih građana, kao i političku zloupotrebu pozicija u okviru vlasti u lokalnim institucijama.

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je tokom proleća predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, i koji je bio predmet javne rasprave, sadrži određene odredbe koje ozbiljno prete da ugroze dostignuti nivo prava građana da imaju uvid u rad državnih organa. To ukazuje na nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija. Od građana se očekuje da plaćaju i da ne pitaju kako se troši njihov novac.

 

Pravo javnosti da zna je veoma važno pravo koje kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Zahvaljujući važećem zakonu u poslednjih nekoliko godina razotkriveno je mnogo nezakonitih postupaka u javnim službama. Javni organi vlasti ne smeju da budu oslobođeni od odgovornosti da polažu račun građanima, jer oni postoje zbog nas”, kaže Pavle Dimitrijević iz Crte.

Grupa organizacija civilnog društva pokrenula je inicijativu za odbranu prava javnosti da zna, koja je do sada okupila 80 građanskih i medijskih udruženja i organizacija.

Kampanja je do sada pronašla put do više gradova širom Srbije- Prijepolje, Užice, Valjevo, Smederevo, Sombor, Niš, Čačak, Loznica, Kragujevac, Kraljevo i Zaječar.