Deda Mraz posetio i Kraljevo

U okviru kampanje “Srbija do informacija” danas je organizovana ulična akcija “Ako želiš informacije od javnog značaja, zašto ne pišeš Deda Mrazu?” u Kraljevu. Građani Kraljeva su preko Deda Mraza poslali pisma u kojima su tražili određene informacije od javnog značaja od državnih organa. Ključne probleme koje su Kraljevčani izdvojili podudaraju se i sa ostalim gradovima. Pretežno su naglasili problem partijskog zapošljavanja, nedovoljne transparentnosti rada lokalnih institucija vlasti, kao i nerešavanje konkretnih potreba građana za svakodnevno funkcionisanje u gradu. Takođe, posebno su izrazili nezadovoljstvo rekonstrukcijom nadvožnjaka koje predugo traje i o kome nemaju tačne informacije kako se i odakle finansira, a istakli su i dugogodišnji problem nezakonitih radnji u radu predškolske ustanove.

 

Pravo javnosti da zna je veoma važno pravo koje kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Ovaj Zakon omogućio je građanima da saznaju mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti.

 

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je tokom proleća predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ukazuje na nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija. Od građana se očekuje da plaćaju i da ne pitaju kako se troši njihov novac.

 

 

Da podsetimo, grupa organizacija civilnog društva koju čine između ostalih Beogradski centar za bezbednosnu politiku, CRTA, Pravni skener, Građanske inicijative, Slavko Ćuruvija Fondacija, Transparentnost Srbija, BIRN, Partneri Srbija i Fondacija za otvoreno društvo Srbija pokrenula je inicijativu za odbranu prava javnosti da zna. Inicijativa je do sada okupila 80 građanskih i medijskih udruženja i organizacija.

 

Organizacije su ukazale da je veoma štetna odredba Nacrta zakona kojom se predviđa izuzimanje dela preduzeća (društva kapitala) koja raspolažu značajnom javnom imovinom od obaveze davanja informacija koje se odnose na njihov rad. Takođe, mogućnost da organi vlasti vode upravni spor protiv obavezujućih, konačnih i izvršnih rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije u skladu sa načelom zakonitosti. Tokom javne rasprave 1.200 građana poslalo je komentare nadležnom Ministarstvu da se ove štetne odredbe ne usvoje, ali do danas Ministarstvo nije obavestilo javnost da li su komentari prihvaćeni ili ne.

Tim povodom u okviru kampanje “Srbija do informacija” organizovane su ulične akcije pod nazivom “Ako želiš informacije od javnog značaja, zašto ne pišeš Deda Mrazu?” u više gradova u Srbiji – Prijepolje, Užice, Valjevo, Smederevo, Sombor,  Čačak, Niš, Kragujevac i Loznica.   Kampanja se nastavlja u cilju informisanja građana o značaju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zato se ulična akcija održala i u Kraljevu.