Smederevo ugostilo Deda Mraza povodom Nedelje prava javnosti da zna

Obeležavanje prve „Nedelje prava javnosti da zna“ u Srbiji nastavilo se danas organizovanjem ulične akcije “Ako želiš informacije od javnog značaja, zašto ne pišeš Deda Mrazu?” u Smederevu. Građani Smedereva su preko Deda Mraza imali priliku da pošalju pisma u kojima su tražili određene informacije od javnog značaja od državnih organa. Kao i u ostalim gradovima, najviše pisama se odnosilo na netransparentan rad lokalnih institucija i nosilaca vlasti.  Građani Smedereva su naglasili zabrinutost u vidu nedovoljne dostupnosti informacija o načinu zapošljavanju novih kadrova i uređenja zdravstvenih objekata. Takođe, mnogi su izrazili nezadovoljstvo nedostatkom saznanja o asfaltiranju saobraćajnih puteva u prigradskim naseljima, kao i način na  koji će se urediti prilaz institucijama za osobe sa invaliditetom.

 

Pravo javnosti da zna je veoma važno pravo koje kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogućava svim građanima da imaju uvid u rad javnih institucija koje se finansiraju njihovim novcem. Ovaj Zakon omogućio je građanima da saznaju mnoge činjenice od javnog interesa koje bi ostale sakrivene od očiju javnosti.

 

Nacrt izmena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je tokom proleća predstavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ukazuje na nameru države da javnosti oteža uvid u rad javnih institucija. Od građana se očekuje da plaćaju i da ne pitaju kako se troši njihov novac.

 

Da podsetimo, grupa organizacija civilnog društva koju čine između ostalih Beogradski centar za bezbednosnu politiku, CRTA, Pravni skener, Građanske inicijative, Slavko Ćuruvija Fondacija, Transparentnost Srbija, BIRN, Partneri Srbija i Fondacija za otvoreno društvo Srbija pokrenula je inicijativu za odbranu prava javnosti da zna. Inicijativa je do sada okupila 80 građanskih i medijskih udruženja i organizacija.

Organizacije su ukazale da je veoma štetna odredba Nacrta zakona kojom se predviđa izuzimanje dela preduzeća (društva kapitala) koja raspolažu značajnom javnom imovinom od obaveze davanja informacija koje se odnose na njihov rad. Takođe, mogućnost da organi vlasti vode upravni spor protiv obavezujućih, konačnih i izvršnih rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nije u skladu sa načelom zakonitosti. Tokom javne rasprave 1.200 građana poslalo je komentare nadležnom Ministarstvu da se ove štetne odredbe ne usvoje, ali do danas Ministarstvo nije obavestilo javnost da li su komentari prihvaćeni ili ne.

Sa ciljem informisanja građana o ovom važnom pravu u okviru kampanje „Srbija do informacija ulična akcija “Ako želiš informacije od javnog značaja, zašto ne pišeš Deda Mrazu?” održana je u Prijepolju, Užicu i Valjevu, a poslednjeg dana održaće se i u Somboru. Nedelja prava javnosti da zna završava se u petak 28. septembra obeležavanjem  „Međunarodnog dana prava javnosti da zna“.

 

Ulične akcije organizovane su uz podršku Fondacije Friedrich Naumann za slobodu.